אימוץ על ידי זוגות חד מיניים

אימוץ על ידי זוגות חד מיניים, הנו למעשה, אימוץ על ידי בני זוג מאותו מין, היינו, אימוץ על ידי זוג הומואים או זוג לסביות.

למעשה, החל משנת 2005, נפסק על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ ירוס-חקק (הלכה תקדימית) כי, בנות זוג לסביות יוכלו לאמץ האחת את ילדי השניה, במסגרת הליך אימוץ חוקי.

בפסק הדין התקדימי האמור, למעשה, קבעו שופטי בית המשפט העליון כי, חוק אימוץ ילדים, אכן מאפשר גם לזוגות חד מיניים לפנות להליך של אימוץ ילדים, בין אם ילדים שנולדו להם ובין אם לאו.

עוד נקבע בפסק הדין התקדימי האמור כי, על מנת שיינתן צו אימוץ לזוגות חד מיניים עליהם לעמוד בשני קריטריונים כשהראשון הנו שבמידה ויינתן צו אימוץ, הרי שהוא משקף את טובת הילד והשני הנו שהתקיימו נסיבות מיוחדות אשר הצדיקו את מתן אותו צו אימוץ, אשר אותו מבקשים בני הזוג החד מיניים.

כמו כן, יובהר כי, פסק דין תקדימי זה, לא מאשר מתן צו אימוץ אוטומטי לזוגות חד מיניים, שכן, בפסיקתם התקדימית, כאמור לעיל, של שופטי העליון הם קבעו כי, על בתי המשפט לענייני משפחה יהיה לקבוע האם ליתן את אותו צו אימוץ תוך בחינת הקריטריונים הדרושים למתן אותו צו אימוץ, כאמור.

יחד עם זאת, אותה הלכה למעשה, סללה את הדרך לכל אותם זוגות חד מיניים אשר מעוניינים לפנות להליך של אימוץ בכלל ואף לאמץ את ילדי האחד של השני בפרט.

השגת צו אימוץ בקרב בני זוג חד מיניים, מביאה למעשה להכרה מלאה במסגרת המשפחתית אשר בה שני ההורים הם בני אותו המין.

למעשה, מרגע מתן צו אימוץ לזוגות החד מיניים, ניתן יהיה לרשום במשרד הפנים, עם אותו צו אימוץ את שני בני הזוג כהורי הילד אותו הם אימצו, (או לחילופין במידה ואחד מבני הזוג הוא ההורה ביולוגי של הילד, הרי שלאחר מתן צו אימוץ גם בן זוגו של ההורה הביולוגי יוכל להירשם במשרד הפנים כהורה  של הילד) וכך למעשה בספח של תעודת הזהות, יהיו רשומים הילדים שאומצו.

גם אימוץ בקרב זוגות חד מיניים, מקנה להם את כלל הזכויות והחובות המוחלים על התא המשפחתי לרבות זכויות ירושה, חובת מזונות וכד'.

לסיכום, יצוין כי, הליך של אימוץ בקרב זוגות חד מיניים הוא אינו הליך אוטומטי, וכמו בכל תיק אימוץ, גם בקשת צו אימוץ מצידם של בני זוג חד מיניים, תיבחן לגופה, תוך בדיקה מעמיקה כי מתן צו אימוץ בנסיבות אלו, אכן ישרת את טובתו של הילד אותו מבקשים לאמץ.

הליכי אימוץ בכלל הנם הליכים המתקיימים בדלתיים סגורות, וכך גם הליכי אימוץ בקרב בני זוג חד מיניים.