אישור הסכם גירושין

כפי שאפרט להלן, קיימת חשיבות רבה באישורו של הסכם גירושין בבתי המשפט לענייני משפחה או בבתי הדין הרבניים. שכן, אישורו של הסכם גירושין, למעשה, יתן לו תוקף משפטי מחייב –תוקף של פסק דין. למעשה, הסכם גירושין אשר אושר ולו תוקף של פסק דין מחייב ניתן לאכיפה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, ככל פסק דין רגיל אשר ניתן על ידי בתי המשפט.

כאמור, במידה וחתמתם על הסכם גירושין, מבלי שניתן לו תוקף של פסק דין על ידי בתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים, אשר לשניהם הסמכות לעשות כן, הרי שלאותו הסכם גירושין לא יהיה תוקף משפטי מחייב. הגושפנקא הסופית לכך שחתמתם על אותו הסכם גירושין מתוך רצון חופשי, הנה בעצם אישורו בבתי המשפט או בתי הדין, אשר במהלך הדיון מבררים עם הצדדים לאותו הסכם גירושין, אם הם מודעים למשמעות של המסמך עליו חתמו ואם הם עשו זאת מתוך רצון חופשי.

במסגרת אותו הליך הקרוי אישור הסכם גירושין, הצדדים, למעשה, יופיעו בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני, ולאחר שיקראו בעיון את תוכנו של אותו הסכם גירושין יוסבר להם על מה הם חתמו והצדדים ישאלו האם הם מודעים להשלכות של אותו הסכם גירושין ועל התוצאות הנובעות ממנו. במידה ובית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, ייווכח לדעת כי, החתימה על אותו הסכם גירושין אכן משקפת את רצון הצדדים וכי החתימה על אותו הסכם גירושין אינה נעשתה תוך כפייה ו/או לחץ כזה או אחר, הרי שהוא יתן לאותו הסכם גירושין תוקף של פסק דין.

כן, בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים, בבואם לאשר הסכם גירושין וליתן לו תוקף של פסק דין, יבדקו האם הוראותיו של אותו הסכם גירושין בכל העניינים הקשורים לילדים המשותפים, במידה וישנם, אינן מקפחות את טובת הילדים. למעשה, אישור הסכם גירושין, הנו הליך פרוצדוראלי פשוט מאוד וכן קצר מאוד, אשר נעשה לאחר דיון אחד בלבד.

חשוב לציין כי, במידה ובחרתם לאשר הסכם גירושין בבית הדין הרבני, הרי שההליך הדיוני אמור להתקיים בנוכחות של שלושה דיינים, שאם לא כן, סיטואציה כזו, תפתח פתח לפיו מי מהצדדים יוכל לתבוע את ביטולו של אותו הסכם גירושין באמתלה של פגם בהליך השיפוטי אשר אישר את אותו הסכם גירושין ונתן לו תוקף של פסק דין. כן במידה ובחרתם, לאשר הסכם גירושין בבית הדין הרבני, הרי שמיד לאחר אישורו של ההסכם בית הדין יפנה אתכם למזכירות לקביעת מועד לסידור הגט.

לעומת זאת במידה ובחרתם לאשר הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה, הרי שלאחר אישורו של אותו הסכם הגירושין, יהיה עליכם להגיש בקשה משותפת לקביעת מועד דיון בדבר בירור הסכמתכם להתגרש (לבקשה זו יש לצרף כנספח אותו הסכם גירושין אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה) ורק לאחר מכן יקבע לכם מועד לסידור הגט.