אפוטרופוסות

ישנם כמה סוגי  אפוטרופסות במסגרת מינוי של בית המשפט לענייני משפחה וביניהם : אפוטרופסות על גוף ועל רכוש, אפוטרופסות על רכוש, אפוטרופסות על גוף, אפוטרופסות לדין, אפוטרופסות זמנית וכד'.

למעשה, מוסד האפוטרופסות נועד להגן על כל אותם אלו אשר זקוקים להגנה. היינו, מוסד האפוטרופסות נועד בכדי לספק את השמירה על צורכיהם וענייניהם של כל אותם אלו אשר לא מסוגלים לעשות כן עבור עצמם.

כמו כן, במסגרת התפקיד, על האפוטרופוס לנהל במסירות נפש את ענייניו של החסוי הן הרכושיים והן הגופניים.

לסיכום, חשוב לציין כי, מוסד האפוטרופסות הנו מוסד אשר מגביל את חירותו של החסוי ועל כן, בטרם יינתן צו למינו אפוטרופוס מכל סוג, בית המשפט ישקול האם עצם המינוי משקף את טובתו של החסוי. כן, במרבית המקרים בהם החסויים מסוגלים לבטא את עצמם חרף מוגבלותם, בית המשפט יתחשב בדעתם של אותם חסויים בדבר מינוי אפוטרופוס עבורם.