בית דין רבני / בית הדין הרבני

הטריבונל המשפטי הקרוי בית דין רבני (ניתן גם לומר בית הדין הרבני), הנו טריבונל משפטי אשר בו מתנהלים תיקים בתחום דיני משפחה. בית דין רבני הנו חלק בלתי נפרד מהמערכת המשפטית בישראל ולו סמכות שיפוט ייחודית בכל הקשור לנושאים של גירושין ונושאים של נישואין בין בני זוג יהודים.

כמו כן, בית הדין הרבני הנו בעל סמכות שיפוט מקבילה לטריבונל המשפטי הקרוי בית משפט לענייני משפחה בעניינים מסוימים הנובעים מעצם הליך של גירושין לרבות עניינים של חלוקת רכוש, עניינים של הסדרי ראייה, עניינים של מזונות וכד'.

סמכות שיפוט מקבילה הקיימת בין בית משפט לענייני משפחה לבין בית דין רבני, באה לידי ביטוי בכך שעל מנת שהתנהלות משפטית תתקיים בטריבונל כזה או אחר, על הצדדים להשיג בהליך שנקרא מרוץ הסמכויות. למשל תביעה בעניינים של חלוקת רכוש, תתנהל או בטריבונל משפטי הקרוי בית דין רבני או בטריבונל משפטי הקרוי בית משפט לענייני משפחה, אולם מה שיכריע בדבר הטריבונל בו תתנהל התביעה בענייני חלוקת רכוש, הוא מרוץ הסמכויות. כלומר, אותו צד שיגיש ראשון את תביעתו, קנה את הסמכות של אותו טריבונל משפטי ושם יתנהלו כל ההתדיינויות המשפטיות בדבר אותה תביעה.

בנוסף לענייני גירושין וענייני נישואין, חשוב לציין כי בית הדין הרבני הנו בעל סמכות שיפוט גם בעניינים דתיים כגון גיור, הקדשות וכד'. ובמקרים בהם ישנה הסכמה של הצדדים, יכול בית דין רבני לדון גם בעניינים של ירושות ועניינים של צוואות. בדיון המתנהל בטריבונל המשפטי הקרוי בית הדין הרבני יושבים שלושה שופטים אשר מכונים דיינים. ישנם מקרים בהם יתאפשר דיון בבית דין רבני, אף בהרכב של דיין אחד, זאת כמובן בהסכמת הצדדים.

בית הדין הרבני הנו בית דין דתי אשר דן בתיקים על פי הדין העברי. מבחינת רשימת בתי הדין הרבניים הקיימים בישראל קיימת רשימה ארוכה המונה בתי דין רבניים באריאל, באשדוד, באשקלון, בבאר שבע, בחיפה, בטבריה, בירושלים, בנתניה, בפתח תקווה, בצפת, ברחובות ובתל אביב.

כמו כן, כמעט עבור כל בקשה או תביעה שתוגש בטריבונל המשפטי הקרוי בית הדין הרבני יהיה על הצד המגיש את אותה בקשה או תביעה לשלם אגרה. אגרות בית הדין הרבני הנן סמליות, וכרוכות בתשלום של עד כמה מאות שקלים. קיים גם בית דין רבני גדול שהנו בית דין הנחשב ערכאת ערעור של בתי הדין הרבניים האזוריים כפי שפורטו לעיל.

בית הדין הרבני הגדול ממוקם בעיר הבירה ירושלים, והנשיא היושב בערכאה זו הנו אחד משני הרבנים הראשיים של ישראל והוא אחראי למעשה על כל מערכת השיפוט הדתית בישראל.