בקשת מדור ספציפי תוך ניהול הליך של גירושין

המושג מדור ספציפי, משקף את זכותה של האישה לקורת גג, מתוקף זכותה של האישה גם למזונות אישה, במסגרת ניהול הליך של גירושין.

כך, למשל, במצב דברים בו הבעל הגיש בבית המשפט לענייני משפחה, תביעה בדבר חלוקת רכוש, במסגרת ניהול הליך של גירושין, יכולה האישה לבקש בבית הדין הרבני, במסגרת הגשת תביעת שלום בית או תביעה לתשלום מזונות אישה כי, יינתן לה צו בדבר מדור ספציפי.

צו בדבר מדור ספציפי, הנו סעד זמני, אשר האישה יכולה לבקש בבית הדין הרבני, תוך כדי ניהול הליך גירושין, אשר משמעותו הנה, מניעת פירוק שיתוף בדירת המגורים המשותפת של הצדדים, וכפועל יוצא מניעת מכירת הדירה המשותפת וחלוקה בכספי התמורה.

למעשה, צו בדבר מדור ספציפי, אשר ניתן על ידי בית הדין הרבני, הנו צו אשר תוקפו פג, עם סיום ההליכים המשפטיים בין הצדדים, וליתר דיוק, עם גירושי הצדדים.

כמו כן, קיימת אפשרות לפיה, הבעל ידאג לאשתו בהמצאת מדור חלופי, אשר יהיה זהה ברמה למדור אליו היתה מורגלת האישה במהלך שנות הנישואין, ובטרם הפנייה להליך של גירושין, אם כי, באותו הקשר, יהיה  על הבעל להמציא לאשתו מדור חלופי אשר אינו יורד ברמה מהמדור אליו היתה מורגלת האישה בכפוף לכך שיש להתחשב בעובדה שהמדור החדש יכלול פחות מתגוררים.

במצב דברים בו, הוגשה תביעת פירוק שיתוף על ידי הבעל, במסגרת ניהול הליך גירושין,  ובמקביל ניתן צו בדבר מדור ספציפי אותו ביקשה האישה בבית הדין הרבני במסגרת תביעתה לשלום בית ו/או מזונות אישה, הרי שצו זה, יעכב לאלתר את מכירת הבית, כל עוד הצו עומד בעינו.

בנוסף לכל האמור לעיל, ובכפוף לכך, שצו בדבר מדור ספציפי יכול להינתן רק על ידי בית הדין הרבני, יצוין כי, כל עוד הצדדים חיים בשלום בית, יכול הבעל לדרוש מאשתו לעבור ולגור איתו בבית אחר. אולם, במצב דברים בו הצדדים לא חיים בשלום בית, הבעל לא יכול לדרוש מאשתו לעבור לגור עימו בבית אחר ובאותו הקשר יצוין כי לאישה קמה עילה להגיש בקשה למתן צו בדבר מדור ספציפי.

לעניין הפרוצדורה יובהר כי, בקשת צו בדבר מדור ספציפי, ניתן להגיש לבית הדין הרבני (אשר לו סמכות ייחודית למתן הצו, כאמור), אך ורק במסגרת תביעה עיקרית, שכן צו בדבר מדור ספציפי,  הנו סעד זמני.

כמו כן, חשוב לציין כי, במידה והאישה מבקשת מבית הדין הרבני כי ייתן לה צו בדבר מדור ספציפי, הרי שאין יכולה להגיש תביעה לתשלום מזונות אישה בבית המשפט לענייני משפחה, שכן, אין היא יכולה לאחוז את המקל משתי קצותיו. היינו, על האישה המבקשת מדור ספציפי, במעטה של סעד זמני במסגרת תביעה עיקרית, להחליט איזה סעד יותר חשוב לה – מזונות אישה או מדור ספציפי.