בס"ד

גירושים

גירושים (ניתן גם לומר גירושין) הם למעשה הגושפנקא לסיום מערכת נישואים של בני זוג. בדרך כלל לפני שמתחיל ההליך של גירושים, אחד מבני הזוג עוזב את מקום המגורים המשותף ופותח בהליך של גירושים, תוך הגשת תביעות מתאימות לטריבונלים משפטיים הקרויים בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני, כשבשלב זה בני הזוג למעשה פרודים זה מזו.

בטרם יסתיים הליך של גירושים, בני הזוג יסדירו ביניהם בין אם בדרך של הסכם גירושין ובין אם בדרך של התדיינויות משפטיות בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים, את כל העניינים הכרוכים והנובעים מעצם הליך של גירושים לרבות עניינים של חלוקת רכוש, עניינים של דמי מזונות, עניינים של אחריות הורית, עניינים של זמני שהות וכד'.

בדין העברי הליך של גירושים מתבצע בדרך של מתן גט, כשהאישה מקבלת גט והגבר נותן גט. טקס של גט למעשה מתיר את קשר הנישואין של הצדדים. כמו כן, טקס של מתן גט יכול להתבצע אך ורק בטריבונל המשפטי הקרוי בית דין רבני. בכל הקשור לעניינים של חלוקת רכוש, מזונות אישה והוצאת צווים הנובעים מעצם ההליך של גירושים, קיימת סמכות מקבילה לדון בהם, הן בטריבונל המשפטי הקרוי בית משפט לענייני משפחה והן לטריבונל המשפטי הקרוי בית דין רבני.

בעניינים של מזונות ילדים, הסמכות נתונה לבית משפט לענייני משפחה וכאשר יש הסכמה בין הצדדים, יכול שידונו בהליך בענייני מזונות ילדים גם בבית הדין הרבני. קיימים מקרים בהליך של גירושים, בהם בית הדין הרבני יפסוק כי על הצדדים לחזור ולחיות ביחד במסגרת תביעת שלום בית שהגיש אחד מהצדדים ואילו במקרים אחרים יורה בית הדין הרבני לצדדים להתגרש זה מזו בטקס גירושים. יכול מאוד להיות מצב בו תיק גירושים יסתיים בדרך של הסכם גירושין, למרות שבתחילה פנו הצדדים להליך של גירושים בדרך של התדיינויות משפטיות. כלומר, יכול מאוד להיות מצב שבו תוך כדי ניהול ההליכים המשפטיים יחליטו הצדדים כי הם לא מעוניינים לפתוח חזיתות זה מול זו ולהיפך וכי בסופו של יום כל רצונם הוא לסיים יפה ועל דרך הפשרה שתביא בסופו של יום לחתימה על הסכם גירושין מכובד והוגן כלפי שני הצדדים.

לעומת זאת, יש לציין כי, ישנם גם מקרים בהליך של גירושים בו הצדדים מחליטים לסיים את ההתדיינויות המשפטיות ולחתום על הסכם גירושין, מפני שאחד הצדדים לחוץ מאוד להתגרש ועל כן הוא עושה ויתורים מרחיקי לכת מצידו. משכך, חשוב מאוד כי בטרם תפנו להליך של גירושים, תבררו את זכויותיכם מול עורך דין לענייני משפחה הבקיא בתחום דיני משפחה, אשר יוכל להעריך את סיכויי תביעותיכם ולעזור לכם בבניית אסטרטגיית גירושים מנצחת. שאם לא כן, לעיתים הדבר עלול לעלות לכם ביוקר, במיוחד במקרים בהם מדובר בעניינים של חלוקת רכוש אשר צריך לאזן. בניית אסטרטגיית גירושים תעזור לכם לעבור את ההליך בצורה שפויה ושקולה, תוך ניסיון אף למנוע פעולות של סחטנות ממונית מצד בן הזוג אשר ברצונכם להתגרש ממנו.