דיני משפחה – סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני

תחום דיני משפחה הנו תחום רחב מאוד העוסק בכל העניינים הקשורים בו והנובעים ממנו. למעשה, תחום דיני משפחה, בעולם המשפט, הנו ענף אשר כולל בחובו את כל ענייני המעמד האישי לרבות ענייני נישואין וענייני גירושין. תחום דיני משפחה, טומן בחובו אין סוף זכויות וחובות הנובעים מעצם העובדה של שייכות משפחתית.

תחום דיני משפחה כולל בחובו מקורות דין הנגזרות מתחום המשפט העברי או הדין העברי ובשל כך לרב, תחום דיני משפחה נבדל מתחומים אחרים. כאמור, בתחום דיני משפחה, הדין הדתי העברי, חל על עניינים כגון גירושין, מזונות, (לרבות מזונות ילדים, מזונות אישה), כתובה. בנושאים או עניינים כגון ירושה, חלוקת רכוש בתחום דיני משפחה, קיימת חקיקה אזרחית. אולם, במידה וניתנה הסכמה לפיה בית דין רבני הנו המוסמך לדון בעניינים אשר נמצאים בסמכות מקבילה לבית משפט לענייני משפחה, למשל, ענייני ירושה, אזי, בית הדין הרבני ידון בענייני ירושה לפי הדין הדתי.

תחום דיני משפחה, הנו תחום מורכב, שכן, הליך של גירושין, יכול לעיתים, להיות הליך מאוד מסובך ומורכב, מאחר ובהליך של גירושין קיימת לצדדים אפשרות לנהל את המערכה המשפטית בשתי ערכאות שיפוטיות : האחת, בית משפט לענייני משפחה והשניה, בית דין רבני.

כך למשל, ישנם עניינים מסוימים בהליך של גירושין, כאמור, אשר לשתי הערכאות (בית משפט לענייני משפחה, בית דין רבני) תהיה סמכות מקבילה לדון בהם, כגון ענייני מזונות אישה וענייני חלוקת רכוש, עובדה אשר הופכת את תחום דיני משפחה, לתחום מורכב וסבוך מאוד בעולם המשפט. שכן, בשתי הערכאות לעיתים חלים חוקים, דינים והלכות משפטיות אשר שונות זו מזו ביסודן ובמהותן. דבר אשר עלול להביא לתוצאות שונות לגמרי בסיום ההליך המשפטי בהליך של גירושין. משכך, קיים מושג בתחום דיני משפחה הקרוי מירוץ סמכויות.

המושג מירוץ סמכויות, הנו מושג אשר משמעותו באה לידי ביטוי בתחרות שבין הצדדים לשם הגשת התביעות בעניינים כגון ענייני מזונות אישה וענייני חלוקת רכוש, אשר בהם קיימת לבית משפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון. משכך, בתחום דיני משפחה בכל הקשור לעניין של מירוץ סמכויות, אשר בדרך כלל מתנהל כאשר הצדדים מחליטים לפנות להליך של גירושין שלא בהסכמה, יש לבחון כל מקרה לגופו ולמצוא את אסטרטגית גירושין שתהיה תואמת לנסיבות.

כאמור, היות והסטטיסטיקה קובעת אחוזי גירושין גבוהים, הרי שתחום דיני משפחה, הנו תחום בעל ביקוש רב, ועל כן, בטרם תחליטו לפנות להליכים משפטיים בתחום דיני משפחה, בדקו היטב כי פניתם לעורך דין הבקיא בתחום דיני משפחה וירושה. שכן, בחירת עורך דין לענייני משפחה, הבקיא בתחום דיני משפחה, הנה החלטה לא פחות חשובה, אשר תוביל את כל מהלך ההתנהלות המשפטית בהליך של גירושין ולעיתים אף תכריע את התוצאות.