הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה

הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה הן בפני הרשם לענייני ירושה והן בפני בית הדין הרבני – לאחר שאדם הולך לעולמו, יש לפנות בבקשה למתן צו ירושה ו/או למתן צו קיום צוואה (ככל והמנוח הותיר צוואה) לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני, שרק אז ולאחר מכן, ניתן יהא לחלק את עיזבונו של מנוח בין יורשיו. כיום, לרב ניתן, להגיש בקשות מעין אלו באופן מקוון ויש להמתין בין 45-60 ימים עד לקבלת הצו, היות ובתקופת ההמתנה נערך פרסום בעיתונות וכן ממתינים לעמדת ב"כ היועמ"ש. לצורך הגשת בקשה למתן צו ירושה יש צורך בהמצאת תעודת פטירה של המנוח ופרטי יורשיו ולצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה יש צורך גם בצוואה המקורית.