הוכחת אבהות

תביעה בדבר הוכחת אבהות, בדרך כלל תוגש לבית המשפט לענייני משפחה בשמו של קטין, באמצעות אימו או באמצעות אפוטרופוס שמינה לו בית המשפט. למעשה, עיקר המטרה של תביעה בדבר הוכחת אבהות, הנה להוכיח כי אדם מסוים הוא האב של ילד מסוים. שכן, מרגע שניתן פסק דין המצהיר על אבהות, הרי שיש לכך השלכות משפטיות רבות לרבות, האחריות והחובה של אותו אב לזון את ילדו ולשלם עבורו מידי חודש דמי מזונות.

כן, תביעה בדבר הוכחת אבהות, אשר בסיומה ניתן פסק דין המצהיר על אבהותו של אב מסוים על ילד מסוים, משיגה עבור אותו אב גם זכויות בדבר הסדרי ראיה עם הילד ולעיתים גם זכויות משמורת. המשמעות של הוכחת אבהות, באה לידי ביטוי גם בכך שלילד יש את הזכות לדעת מיהו אביו ומהו הייחוס המשפחתי שלו. אולם, חשוב לציין כי, במצב דברים בו אישה נשואה הרתה למישהו שהוא אינו בעלה ומגישה לבית המשפט תביעה בדבר הוכחת אבהות, בתי המשפט לא יקבלו את התביעה ולו בשל החשש לממזרות הילד.

בדיקה לשם הוכחת אבהות, הנה בדיקה פשוטה, אשר מתבצעת באמצעות לקיחת דגימת רוק מחלל הפה. בדיקה לשם הוכחת אבהות הנה בדיקה אשר תיעשה רק באמצעות צו של בית משפט, ובמידה ואדם יסרב לעשות את אותה הבדיקה לשם הוכחת אבהות, חרף העובדה כי קיים הצו המורה לו לעשות כן, הרי שסירובו זה יכול לשמש כראיה נגדו, ויכול כי יינתן פסק דין המצהיר על אבהות גם ללא ביצוע בדיקת רקמות לשם הוכחת אבהות.

יחד עם זאת, במידה ואדם אשר מסרב לעשות בדיקת רקמות לשם הוכחת אבהות, ייתן נימוק מספק ומניח את הדעת לסירובו זה, יכול כי, בתי המשפט יקבלו את סירובו זה ואף יקבעו כי הוא אינו אבי הילד חרף העובדה שסירב לערוך בדיקת רקמות לשם הוכחת אבהות. לסיכום, במידה ובפני בתי המשפט לענייני משפחה, לא עומדים תוצאות של בדיקת רקמות לשם הוכחת אבהות, מסיבות כאלה או אחרות (לרב בשל סירובו של האב), הרי שעליהם לדרוש מאותו אדם, ראיות והוכחות מספקות (לרבות עדויות), אשר יוכלו לסייע להם, בטרם מתן ההחלטה בדבר אבהות על הילד, אשר בשמו הוגשה התביעה בדבר הוכחת אבהות.

לסיכום, היות והליך של הוכחת אבהות, הוא לרב הליך מורכב ולעיתים אף סבוך, הרי שבטרם הפנייה להליך של הוכחת אבהות, רצוי מאוד כי תתייעצו עם עורך דין הבקיא בתחום, על מנת שזה יוכל להעריך את סיכויי תביעותיכם ובמידת הצורך, אף לסייע לכם לנהל את ההליך בדבר הוכחת אבהות, בבית המשפט.