החשיבות בעריכת צוואה

נכון שאין אדם יודע את יום לכתו לעולמו (חו"ח), אך רבים מאיתנו בשלב כזה או אחר חוששים מה יעשה ברכושנו לאחר לכתנו לעולמנו. ברמה העקרונית חוק הירושה מסדיר, מה ייעשה ברכושנו לאחר לכתנו לעולמנו. אולם, ישנה דרך נוספת לחלק את עיזבוננו והיא בדרך של עריכת צוואה.

צוואה הנה דרך לחלק את רכושנו שלא לפי חוק הירושה. שכן, חוק הירושה קובע לדוגמא, שאיש משפחה שלו אישה וילדים או לחילופין אשת משפחה שלה בעל וילדים, רכושם יחולק לאחר לכתם לעולמם באופן שמחצית מהרכוש של הנפטר יחולק לבן הזוג הנותר בחיים והמחצית השנייה תחולק לילדים.

משכך, במידה ואדם אינו רוצה כי רכושו יחולק בדרך שקובע חוק הירושה, יהיה עליו לערוך צוואה מבעוד מועד. 

צוואה של אדם אשר לא מעוניין כי רכושו יחולק באופן שקובע החוק, תכלול בתוכה את האופן שבו רוצה המצווה שרכושו יחולק לאחר לכתו לעולמו. 

לאור כל האמור, יוצא אפוא כי, אדם אשר מחליט למשל, כי בשל יחסם הלא הולם של ילדיו כלפיו, לא מגיע להם לרשת אותו, יערוך צוואה לפיה הוא מוריש את כל רכושו לבת זוגו. כך גם יכול אדם להחליט שרכושו לא יחולק באופן שווה בין כל יורשיו, מסיבות כאלה או אחרות ויערוך צוואה לפיה למשל, ילד אחד ירש באחוזים חלק גדול יותר מאחיו. כך, גם יכול אדם לערוך צוואה, לפיה הוא מתנה את קבלת הירושה בתנאים מסוימים כגון, קבלת בית בירושה אשר ניתן יהיה למכור אותו רק לאחר תקופה מסוימת או למשל יכול אדם לערוך צוואה לפיה הוא מתנה קבלת סכומי כסף רק בהגיעו של היורש לגיל מסוים. 

יחד עם זאת, קיימת מגמה בפסיקה לפיה לא ניתן יהיה לקבל כל תנאי בצוואתו של המוריש. כלומר, צוואה אשר תכלול בתוכה תנאים אשר כביכול נוגדים את תקנת הציבור, ככל הנראה תיפסל. לדוגמא צוואה אשר כוללת בתוכה קבלת ירושה בתנאי שהיורש יתגרש הנה צוואה פסולה ובית המשפט לא יאשרה.

חשוב לציין כי כל עוד האדם בחיים הוא יכול לערוך צוואה ובשלב מאוחר יותר לשנותה. כלומר, הצוואה האחרונה בזמן היא אותה צוואה אשר תתקיים, עם לכתו לעולמו של המוריש. כאמור, צוואה ניתנת תמיד לשינוי ולביטול והנוסח האחרון של אותה צוואה, הוא זה שיהיה מחייב ולא צוואות אשר נערכו קודם לכן. 

החוק מכיר בחמישה סוגי צוואות : צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה או צוואת שכיב מרע.