היתרונות בעריכת הסכם גירושין

אם תשאלו זוגות שהתגרשו, בין אם התגרשו בדרך של הסכם גירושין ובין אם התגרשו בדרך של התדיינויות משפטיות, באיזו דרך היה כדאי להם להתגרש? הרי שרובם ככולם, יעידו, ויאמרו : בדרך של הסכם גירושין.

וכשתשאל את כל אותם הזוגות שהתגרשו כבר, מדוע? אלו שהתגרשו בדרך של התדיינויות משפטיות ישיבו כי בכל מקרה הם הגיעו לאותן התוצאות שהיו מגיעים בדרך של הסכם גירושין, ואלו שהתגרשו בדרך של הסכם גירושין ישיבו, כי כך חסכנו גם אנרגיות וגם כסף רב וכיום אנחנו יכולים לנהל מערכת יחסים תקינה כגרושים, שזו הדרך היעילה והנכונה ביותר עבור ילדינו המשותפים.

אם כך, מניסיונם של לא מעט זוגות שכבר עברו הליך של גירושין, ניתן ללמוד כי בעריכתו של הסכם גירושין יש לא מעט יתרונות, אשר יפורטו להלן, על קצה המזלג :
*למעשה, הסכם גירושין טומן בחובו הוראות בדבר כל העניינים הכרוכים בעצם קיומו של הליך גירושין לרבות ענייני משמורת, ענייני מזונות, ענייני חלוקת רכוש, ענייני הסדרי ראיה וענייני גט או גירושין וכד', ומסדיר בתוכו את כל המחלוקות.
*הליך של גירושין המתנהל בדרך של הסכם גירושין, הנו הליך קצר ביותר (ביחס להליך של גירושין המתנהל בדרך של התדיינויות משפטיות) ובודאי הליך זול יותר מהליך של גירושין המתנהל בדרך של התדיינויות משפטיות.
* הסכם גירושין יאושר בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, כך שלבסוף להסכם זה יהיה תוקף של פסק דין, מה שאומר שבמידה ומי מהצדדים יפר את ההסכם ניתן יהיה להוציאו אל הפועל.

*בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בוחנים את תוכנו של הסכם גירושין אשר עליהם לאשר, כך שהנכם יכולים להיות בטוחים שבמידה וההסכם נוגד את טובתו של הקטין, הוא לא יאושר ולא יינתן לו תוקף של פסק דין.
*גם אם הסכם גירושין אושר כבר בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, אם אחד מהצדדים יחליט כי אין רצונו להתגרש מסיבות כאלה ואחרות, לא יוכלו לחייב אותו לעשות כן.
*גם אם הסכם גירושין אושר זה מכבר בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, ולבסוף החליטו בני הזוג לחיות יחד ולעשות ביניהם שלום בית, הרי שההסכם שנחתם ואושר כבר, מסדיר ביניהם את כל העניינים הנובעים מעצם קיומו של הליך גירושין ובמידה ויחליטו להתגרש יוכלו להוציא לפועל את אותו הסכם שכבר נחתם ולא יצטרכו לעבור את כל התהליך מהתחלה.

*כל העניינים המוסדרים בהסכם גירושין וקשורים לילדים המשותפים לרבות עניינים של הסדרי ראייה, עניינים של מזונות ועניינים של משמורת, הם לא סוף פסוק!!! תמיד ניתן יהיה לפותחם מחדש במידה וניתן יהיה להוכיח שינוי נסיבות מהותי שחל במצבו של מי מהצדדים.

קטינים (הילדים) רשאים להגיש תביעה עצמאית למזונות לאחר חתימת הסכם בין הוריהם שהתגרשו. הסכם גירושין שלא קדמו לו הליכים משפטים בעניין מזונות הקטינים, אינו מחייב אותם. לסיכום, מכל אלו, למדים אנו, כי הסכם גירושין, אינו יכול לחייב בני זוג להתגרש, אולם הוא מסדיר את כל העניינים הכרוכים בהליך של גירושין כשבין בני הזוג יש הסכמה להתגרש, ומטרתו של הסכם גירושין, למעשה, היא לאפשר לצדדים להתגרש בדרכי נועם, ללא מלחמות והתדיינויות משפטיות ארוכות שנים, אשר עלולות לפגוע בביטחונם של הילדים המשותפים.