הסכם גירושין

כאשר בני זוג החליטו, בין אם ביחד ובין אם לחוד, כי ברצונם לשים קץ לחיי הנישואין, דרך טובה לא פחות מבניית אסטרטגיית גירושין מנצחת, הנה לנסות ולסיים את מערכת הנישואין ביניהם, בדרך של עריכת הסכם גירושין. בדרך של עריכת הסכם גירושין בין הצדדים, ניתן למעשה, לסיים מערכת נישואין כושלת, בדרכי נועם וללא מלחמות מיותרות בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים.

פתרון של עריכת הסכם גירושין בין הצדדים, הנו פתרון יעיל, אשר חוסך מהצדדים, אנרגיות מיותרות ואם מותר לציין גם כסף רב. ניתן להשיג הסכם גירושין שיהיה הולם ויספק את שני הצדים ככל שניתן, הן באמצעות הליך של גישור והן באמצעות הנחיות של בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים, לאחר התדיינויות ארוכות בהם.

הנושאים והעניינים החשובים ביותר אשר יש לשים עליהם את הדעת, בבואכם לערוך הסכם גירושין, הנם : חלוקת רכוש, משמורת ילדים, הסדרי ראייה, מזונות ילדים, מזונות אישה, הכתובה ומועד הגט. הסכם גירושין טוב, למעשה, יכלול בתוכו הוראות והנחיות לגבי כל אחד מהעניינים שפורטו לעיל ואשר נובעים מעצם קיומו של הליך גירושין. על מנת שבשלב מאוחר יותר, לא ניתן יהיה לתקוף את הסכם הגירושין ולדרוש את ביטולו, חשוב מאוד, לפנות ולהתייעץ עם עורך דין שהנו בקיא בתחום דיני המשפחה בטרם עריכתו של הסכם גירושין.

לאחר שגובשו בין הצדדים כל ההסכמות, לגבי העניינים הנובעים מרצונם של הצדדים לפנות להליך של גירושין, ולאחר שכבר נערך ונחתם בין הצדדים הסכם גירושין (שחשוב שייערך על ידי עורך דין הבקיא בתחום, כאמור), יש לאשרו בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני ולתת לו תוקף של פסק דין, אשר ניתן לפעול על פיו ו/או לפעול באמצעותו על ידי פנייה להליכים של הוצאה לפועל, למשל, המידה ומי מהצדדים מפר את תנאיו של הסכם הגירושין. כאן המקום לציין כי, בהתאם לחוק יחסי ממון, הסכם גירושין אשר לא יאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה או על ידי בית דין רבני, לא יחייב את הצדדים.

כמו כן, חשוב להדגיש, כי במקרים חריגים, ניתן יהיה לבטל הסכם גירושין אשר ניתן לו תוקף של פסק דין, באמצעות פנייה לערכאות שיפוטיות. זאת כמובן, רק במידה וניתן יהיה להוכיח עילות שמוכרות בחוק כגון תרמית, עושק, כפייה או במידה והוכח פגם בהליך השיפוטי אשר נתן להסכם הגירושין תוקף של פסק דין. המטרה של הסכם גירושין, היא לאפשר לצדדים לסיים את קשר הנישואין שלהם בדרכי שלום ונועם וללא כל מלחמות מיותרות, אשר בסופו של יום, עלולות לפגוע גם בבני הזוג וגם בילדיהם המשותפים, הן מהבחינה הנפשית והן מהבחינה הכלכלית.

במידה ולא קיימת באמתחתכם כל עילה מוכרת בדין לגירושין ובמידה וקיימת הסכמה בין בני הזוג להתגרש ללא הצורך בניהול מלחמות בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים, הרי שהדרך היעילה בעבורכם הנה גירושין בדרך של הסכם גירושין. אולם, בטרם פנייתכם להליך כזה, חשוב מאוד, להיות בטוח, שפנייה לבן הזוג במטרה להגיע עימו לתוצאה מיוחלת של "פירוק החבילה" בדרך של הסכם גירושין, לא תטרפד בעבורכם את האפשרות לבניית אסטרטגיית גירושין מנצחת. שכן, קרו לא מעט מקרים בהם מי מהצדדים פנה לבן זוגו במטרה להציע לו גירושין בדרך של הסכם גירושין ופנייה זו הכריעה, למעשה, את גורלו של אותו בן זוג, היות ובזמן שהוא האמין כי הוא מנהל מו"מ הוגן, לסיום מערכת הנישואין עם בן זוגו, נפתחו כנגדו הליכים בבתי המשפט לענייני משפחה ו/או בבתי הדין הרבניים. לכן, חשוב מאוד להיזהר ולשקול את צעדיך בטרם עת, היות ופנייה לבן הזוג מבלי שלמדת את מורכבותו של הליך הגירושין תוך שימת דגש על הנסיבות האישיות שלך, עלולה לחרוץ את גורלך