הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

במצב דברים בו מערכת היחסים של בני הזוג עלתה על שרטון, אשר לעיתים מוביל לפתרון של "פירוק החבילה", אך בני הזוג מפחדים מהצעד הקיצוני של גירושין (חרף המודעות שלהם לכך שכמעט ולא ניתן לשקם את מערכת היחסים לאחר שניסו כמעט את הכל), קיימת האפשרות לערוך הסכם שלום בית ולחילופין גירושין.

הסכם זה מחד, במרבית המקרים הנו הסכם המרכך את "המכה", ונותן לבני הזוג לעקל ולהשלים עם המציאות, אשר תוביל אותם בסופו של יום לגירושין ומאידך, במקרים אחרים, מעמיד את בני הזוג במצב בו הם מבינים מה הם עלולים להפסיד מפירוק התא המשפחתי ולהעלות את מערכת היחסים שלהם על מסלול חדש – מסלול של שלום.

פתרון זה כאמור, לפיו הצדדים יחתמו על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, הנו פתרון הולם יחסית, אשר משמעותו הנה לקבוע את כל ההסדרים שיחולו בין בני הזוג בשעה שיחליטו להתגרש לאחר שניסו בהליך של שלום בית.

כאמור, ההוראות שתקבענה בהסכם, תמומשנה רק אם בני הזוג לא יצליחו לשקם את מערכת היחסים ביניהם.

על מנת שהסכם שלום בית ולחילופין גירושין אכן יצדיק את כותרתו, מן הראוי אף לקבוע באותו הסכם הוראות לגבי המחוייבויות של בני הזוג כלפי הקשר. כלומר, ניתן לקבוע בהסכם הוראות כגון פנייה לטיפול זוגי.

כן ניתן לקבוע בהסכם את משך הזמן בו הצדדים יתנו ניסיון לשלום הבית ובמידה והניסיון לא ישא פרי, או אז, ניתן לקבוע בהסכם, כי בני הזוג יתגרשו בהסכמה תוך שהם דאגו להסדיר בהסכם, גם את כל העניינים הנובעים מעצם הגירושין.

היתרון בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין הוא שבעת שהצדדים חתמו עליו הם עשו זאת מתוך מקום כנה ואמיתי לשיקום מערכת הנישואין כשהם יודעים כי במידה והניסיון לא יעלה יפה, אזי גם ההליך של הגירושין יהיה הליך הוגן בדרכי נועם וללא מלחמות מיותרות, היות והם הסדירו הסכם גם את כל העניינים הכרוכים בגירושין מבעוד מועד.

הידיעה שכל זכויות הצדדים הוסדרו בהסכם מבעוד מועד מאפשרת לצדדים לתת ניסיון אמיתי לשיקום מערכת הנישואין. שכן, הם יודעים בתוכם כי גם במידה והניסיון לא יצלח, הם לא ייצטרכו לנהל הליכי גירושין.

חשוב לציין כי, הסכם זה, מחייב את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני על מנת שיהיה לו תוקף מחייב (תוקף של פסק דין).

כאמור, אופציית החתימה על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, הנה אופציה המתאימה לבני זוג נשואים, אשר יחסיהם עלו על שרטון וברצונם לנסות ולשקם את מערכת הנישואין ובד ובבד עם הניסיון לשקם את הקשר הזוגי, לדעת כי קיימת להם גם האופציה להתגרש בדרכי נועם במידה וניסיונם לשלום בית לא יצלח.

רוצה לומר – הסכם שלום הבית ולחילופין גירושין, יסדיר את התנאים לחיי הנישואין במסגרת תקופת הניסיון לשלום בית וכן יסדיר את כל העניינים הכרוכים בגירושין במידה ושלום הבית לא יצליח, לרבות ענייני הילדים (אחריות הורית, זמני שהות, מזונות) וענייני הרכוש.

כמו כן, בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין, תהא בד"כ קיימת הוראה לפיה מי מהצדדים יהיה רשאי לסיים את תקופת ניסיון שלום הבית, בדרך של מתן הודעה בכתב לצד השני, דבר אשר יוביל לכך שהוראות ההסכם בכל הקשור לגירושין ייכנסו לתוקפם.

בהסכם שלו הבית ולחילופין גירושין ניתן אף להגדיר את המחלוקות בין בני הזוג ואת הדרך לפיתרון שלהם לרבות התנאים לפתרונן, על מנת להביא את מערכת היחסים למסלול של שלום בית.

לסיכום הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, הנו הסכם החוסך מבני הזוג את הצורך להתדיין בבתי המשפט ובבתי הדין בדרך של ניהול הליכי גירושין בערכאות השיפוטיות. זאת היות וכל המחלוקות באו על פיתרונן כבר בהליך החתימה על ההסכם אשר פניו מעדו לשלום בית ויחד עם זאת במידה והשלום לא עלה יפה – לגירושין בדרכי נועם. מצב דברים החוסך מבני הזוג אשר הביאו את מערכת היחסים אל סיומה, אנרגיות מיותרות על מלחמות אשר, בין כה, בסופו של יום, ברמה העקרונית, יביאו תוצאות דומות לאלו שנקבעו בהסכם.