חשוב לדעת על הליך אימוץ

במידה והנכם פונים להליך של אימוץ, חשוב כי תדעו שברמת העיקרון, על מנת שיינתן לכם צו אימוץ עבור ילד מסוים, נדרשת לכך גם הסכמת הוריו הביולוגיים של הילד אשר בגינו הוגשה בקשה למתן צו אימוץ.

יחד עם זאת יצוין כי, במקרים מסוימים, לא תידרש הסכמת ההורים הביולוגיים לאימוץ ילדם אשר בגינו הגשתם בקשת צו אימוץ. כך למשל, במצב דברים בו לא ידועה זהות ההורים הביולוגיים של המאומץ הפוטנציאלי, או במצב דברים בו ילד נלקח מההורים הביולוגיים מאחר ואין הם כשירים לגדל את ילדם, לא תידרש הסכמתם במסגרת אותו הליך אימוץ.

הליך של אימוץ מסתיים עם מתן של צו אימוץ על ידי בית המשפט לענייני משפחה, אשר בחן ביסודיות את בקשת המאמצים.

המשמעות של מתן צו אימוץ הנה כי, אותו צו אימוץ, למעשה מקנה הן להורים המאמצים והן לילד המאומץ את כלל הזכויות וכן החובות העומדות להורים וילדים מעצם היותם משפחה.

כך למשל, צו אימוץ למעשה יקנה לילדים זכות של ירושה בהתאם להוראות חוק הירושה. כן צו אימוץ יקנה למאומץ את הזכות לתבוע מזונות במידה והוריו המאמצים יפנו להליך של גירושין.

בנוסף, חשוב לציין כי, במקרים מסוימים בית המשפט לענייני משפחה, אף יכול ליתן צו אימוץ כלפי ילד מסוים עם זכויות להוריו הביולוגיים לבקרו מפעם לפעם. זהו מצב חריג ביותר, אולם אפשרי, זאת כמובן במקרים בהם הפירוד בין ילד להוריו הביולוגיים הוא פירוד מכורח הנסיבות ולא במצב דברים בו ההורים לא מעוניינים להכיר בילדם.

בכל הקשור לפנייה להליך של אימוץ והוצאת צו אימוץ בגין ילדים מחו"ל, הרי שהחוק קובע כי, בקשת אימוץ מעין זו, צריך שתוגש לעמותות כאלה או אחרות אשר מוכרות ואשר פועלות בהשגת צווי אימוץ של ילדים מחו"ל.

במצב דברים בו, הנכם פונים להליך אימוץ של ילד מחו"ל, על אותה עמותה אשר פועלת בשמכם, לערוך בדיקה יסודית בדבר הסיכויים שלכם להשגת צו אימוץ של ילד מחו"ל. היינו, על אותה עמותה לבדוק האם אתם אכן כשירים להגיש בקשה בדבר אימוץ מעין זו, וכן האם אתם מסוגלים לכך מבחינה כלכלית, היות והליך מעין זה כרוך בלא מעט עלויות ועלויות אלו אינן זולות.

כמו כן, לאחר שעברתם את בדיקת העמותה, בדבר היכולת שלכם להגיש בקשת אימוץ של ילד מחו"ל, הרי שאותה עמותה, בשמכם, תגיש בקשת אימוץ במדינה זרה, אצל הרשות אשר מוסמכת לטפל ולאשר הליכי אימוץ ולאחר שתינתן הסכמה להליך של אימוץ גם מצד הרשות של המדינה הזרה, או אז, יאפשרו לכם לאמץ ילד מחו"ל (באישור שר הפנים) והעמותה תעקוב אחריכם ותבדוק משך תקופה מסוימת את ההתאמה ביניכם לבין אותו ילד שאימצתם.