ייפוי כוח מתמשך

עריכת יפוי כוח מתמשך והגשתו לאישורו של משרד האפוטרופוס הכללי – למשרדנו ההכשרה של עריכת יפוי כוח מתמשך והוא נמנה על רשימת עורכי הדיין המוסמכים לערוך מסמך שכזה. למעשה עריכת יפוי כוח מתמשך נועדה למנוע מצב של פנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש וניתן לערוך מסמך שכזה רק במצב שבו מייפה הכוח הנו אדם בריא וצלול ויכול לדאוג לענייניו. במסגרת עריכת יפוי כוח מתמשך יוכל מייפה הכוח להחליט מי יהיה האפוטרופוס שלו במצב דברים בו הוא לא יוכל ליותר לדאוג לענייניו וכן ליתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח שלו כדוגמת הסכמה או אי הסכמה לאשפוז במוד סיעודי,  הסכמה או אי הסכמה לפטור את מיופה הכוח מהגשת פרטות ודיווח על ניהול ענייניו של מייפה הכוח ועוד. מניסיון משרדנו, מסמך יפוי כוח מתמשך הוא מסמך מציל חיים.