ייצוג חד מיניים בכל ענייני המשפחה והירושה

בשנים האחרונות המגמה המשפטית מאפשרת לבני זוג חד מיניים להתנהל בבתי המשפט לענייני משפחה כך שבפועל לחד מיניים הזכות כי עניינם יידונו בבתי המשפט לענייני משפחה וכי ענייניהם יידונו בדלתיים סגורות. היינו, בהנחיית היועמ"ש, יש ליתן פרשנות מחיבה לחוק בית משפט לענייני משפחה לצמד המילים "בן זוג" ולהחיל אותו גם על בני זוג מאותו המין.

משרדנו נתן ונותן לאורך השנים ייצוג לזוגות חד מיניים בכל תחומי המשפחה ולרבות בנושאים של פירוד וכלל העניינים הכרוכים בפירוד כדוגמת פירוק שיתוף ואיזון משאבים, הליכים בעניינם של קטינים ולרבות דמי מזונות ומדור וכד'.