ליטיגציה

משרדנו מתמחה בליטיגציה בבתי המשפט לענייני משפחה השונים בארץ ובבתי הדין הרבניים השונים בארץ וכן בערכאות הערעור ולרבות בתי המשפט המחוזיים הפזורים ברחבי הארץ, בית המשפט העליון ובית הדין הרבני הגדול.