מדוע כדאי לחתום על הסכם גירושין ?

  1. למעשה, פנייה להליך של גירושין בדרך של חתימה על הסכם גירושין, מסדירה את כל אותם העניינים הנובעים מעצם קיומו של הליך גירושין לרבות ענייני הגירושין עצמם (טקס הגט), ענייני משמורת הילדים המשותפים, ענייני מזונות, ענייני הסדרי ראיה, ענייני חלוקת רכוש וכד', כך שלאחר חתימה על אותו הסכם גירושין אשר הוראותיו מסדירות את כלל העניינים הנובעים מעצם קיומו של הליך גירושין, מתייתרת הפנייה לערכאות שיפוטיות.
  2. גם אם חתמתם על הסכם גירושין, הרי שבמידה ותחליטו לאחר החתימה על אותו הסכם גירושין ואישורו, כי אינכם מעוניינים להתגרש, הרי שלא יהיה ניתן לחייב אתכם לעשות כן.
  3. קיימת חשיבות רבה לאישורו של הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, אשר יתן לאותו הסכם גירושין, תוקף של פסק דין, שאם לא כן לאותו הסכם גירושין לא יהיה תוקף משפטי מחייב.
  4. לאחר שנתחם ואושר הסכם גירושין, הרי שיש לו תוקף של פסק דין ומשכך ניתן לאכוף אותו באמצעות מערכת ההוצאה לפועל, ככל פסק דין אחר אשר ניתן על ידי בית משפט.
  5. חשוב כי תדעו, שבמידה ובאותו הסכם גירושין קיימות הוראות אשר נוגדות את טובת הילדים, הרי שבתי המשפט ובתי הדין לא יתנו תוקף משפטי מחייב להוראות כאלו.
  6. במידה ולאחר חתימה על הסכם גירושין, הצדדים החליטו לחזור ולחיות בשלום בית, הרי שבמידה ויחליטו שוב להתגרש לא יצטרכו להכין הסכם גירושין חדש אשר כבר נחתם ואושר מבעוד מועד.
  7. רובם ככולם, מכל אותם אלו אשר עברו הליך של גירושין, יעידו כי, פנייה להליך של גירושין בדרך של חתימה על הסכם גירושין הנה הדרך הנעימה והיעילה ביותר לסיום כלל המחלוקות אשר קשורות מעצם טיבם וטבעם בהליך של גירושין, לרבות המחלוקות בענייני חלוקת רכוש, מזונות, אחריות הורית וכד'.
  8. קיים קושי קב בביטולו של הסכם גירושין, והעילות אשר בגינן ניתן יהיה להביא למצב של ביטולו הסכם גירושין, הן עילות אשר קשה להוכיחן ואשר רובצות על שכמו של מי שטוען לביטולו של אותו הסכם גירושין.
  9. כלל ההוראות המסדירות את ענייני הילדים בהסכם גירושין, הם אף פעם לא סוף פסוק ותמיד ניתן לפתוח מחדש כל עניין הקשור בילדים במשותפים לרבות עניין מזונות, כן ניתן לעשות כן באמתלה של שינוי נסיבות מהותי.
  10. חתימה על הסכם גירושין, מקצרת את אותו הליך גירושין אשר במידה והיה מתנהל בבתי המשפט ובתי הדין היה יכול להתנהל גם שנים. כן, פנייה להליך של גירושין בדרך של חתימה על הסכם גירושין, ממזערת עד כמה שניתן, את הנזקים אשר עלולים להיגרם לילדים המשותפים כתוצאה מאותו הליך גירושין. מה גם שפנייה להליך של גירושין בדרך של חתימה על הסכם גירושין הנה זולה בהרבה מפנייה להליך של גירושין בדרך של פנייה לערכאות שיפוטיות.