ניהול הליכי יישוב סכסוך

(י"ס) ולרבות ניהול מו"מ לצורך השגת הסכם גירושין במסגרת יחידת הסיוע שליד בית משפט לענייני משפחה ו/או יחידת הסיוע שליד בית הדין הרבני – חשוב לציין כי, כיום כל הליך משפחה נפתח בהליך של יישוב סכסוך בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014 והמשמעות של כך היא כי לא ניתן היום לנקוט בהליך גירושין (הגשת תביעות) טרם נקיטת הליך יישוב סכסוך, שמטרתו, בין היתר, לנסות לסייע לצדדים להגיע לכדי הסכמות כוללות בדרכי נועם והסכמה ללא הצורך בהגשת תביעות וניהול הליכים ארוכים ומפרכים. 

הרציונל העומד מאחורי חוק זה, הוא הרצון למזער לצדדים להליך גירושין ולילדיהם המשותפים את הנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מניהול הליכים בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים.