ניהול תיקים לקבלת צו הורות פסיקתי

המדובר הוא בצו שיפוטי שמטרתו ליצור קשרי הורות בין הורה ביולוגי ובן זוגו לבין הילד של ההורה הביולוגי. צו הורות פסיקתי ניתן לבקש, בין היתר, במקרים הבאים : בנסיבות של הליך פונדקאות בחו"ל ובנסיבות של תרומת זרע אנונימית. צו הורות פסיקתי יינתן באם הוא משרת את טובתו של הילד. מו כן, מאחר ומדובר בצו שיפוטי שלא מעוגן בחוק כלשהו הרי שיש לעמוד במספר תנאים וקריטריונים על מנת לקבלו. בקשה שכזו תוגש לבית המשפט לענייני משפחה כאשר ב"כ היועמ"ש הנו צד להליך ועל מנת לקבל את עמדתו יש לעמוד בתנאים כגון : תושבות, גיל, היעדר רישום פלילי והוצאת ילדים קודמים מרשות מי שמבקש צו הורות פסיקתי, משך הקשר של בני הזוג (18 חודשים טרם ההוריה או 18 חודשים כולל תקופת ההיריון), הסכם הורות ועוד.

חשוב לציין כי, במקרים בהם המבקש צו הורות פסיקתי לא עומד בתנאים או בקריטריונים או אינו עונה לחריגים המפורטים באתר של משרד המשפטים, לא ניתן יהיה לאפשר לו קבלת צו הורות פסיקתי, אולם, במצב דברים זה, ניתן לשקול הגשת בקשה לצו אימוץ.