ניהול תיקי אבהות

כאשר אישה ילדה ילד לאדם אשר מתכחש לקיומו של הילד או מכחיש את עצם אבהותו על הילד, יהא עליה להגיש תביעת אבהות. כאשר מתקבלת תביעת אבהות בבית המפשט, הוא זה שיורה על ביצוע בדיקת רקמות לשם קביעת אבהות, אך לא לפני שישקול ויאזן בין האינטרסים השונים, כשהעיקרון שינחה אותו הנו טובת הילד.

במרבית המקרים מוגשת תביעת אבהות מצד אישה, אשר מעוניינת בתמיכה כלכלית מצד האב, שאמורה לסייע לה בגידול הילד. כלומר, בטרם אישה שילדה ילד לאב המתכחש לקיומו תגיש תביעת מזונות, יהיה עליה להגיש תביעת אבהות, אשר בסופה יינתן פסק דין המורה על קביעת אבהות. כמו כן, השלכות נוספות שקיימות, כאשר מוגשת תביעת אבהות אשר בסיומה ניתן פסק דין המורה על קביעת אבהות, הנן בתחום הירושה.

קיים גם מקרה הפוך בו, גם גבר יכול להגיש תביעת אבהות, כאשר אישה לא מוכנה להכיר בו בתור האבא של הילד. כאמור, יכולות להיות השלכות בגין הגשת תביעת אבהות אשר בסיומה ניתן פסק דין על קביעת אבהות, לעניין מזוות הילד, זמני שהות עם הילד, מעמד הילד (שתוקי או ממזר) וגם לעניין ירושה לה זכאי הילד על פי חוק הירושה.

לעניין מעמד הילד, בקצרה, יצוין לדוגמא כי, ילד אשר נולד לאישה נשואה מגבר אחר שאינו בעלה עלול להיקרא ממזר. על כן, תביעת אבהות אשר תוגש במקרה כזה, רב הסיכויים כי בתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים לא יאשרו אותה ולא יאשרו לערוך בדיקת רקמות במסגרתה מחשש לממזרות. בבדיקת רקמות אליה נשלחו אב וילד במסגרת תביעת אבהות, בודקים את המטען הגנטי של הילד מול המטען הגנטי של האבא כך שניתן יהיה לקבוע באופן כמעט מדויק האם קיים קשר דם בין האב לילד.

בעבר היה נהוג לבצע בדיקת רקמות על ידי בדיקת דם, ומאחר ובדיקת דם הנה בדיקה הנחשבת לפולשנית, לא היה ניתן לחייב לעבור בדיקה מעין זו, במסגרת תביעת אבהות לשם קביעת אבהות. אולם, היום ניתן לחייב אב לעבור בדיקת רקמות במסגרת תביעת אבהות לשם קביעת אבהות, משום שהבדיקה נערכת בדרך שאינה נחשבת לפולשנית. היינו, על ידי דגימת רוק או שיער.

חשוב לציין כי בדיקת רקמות במסגרת תביעת אבהות לשם הוכחת אבהות יכולה להתבצע רק באמצעות צו של בית משפט, בהתאם לחוק המידע הגנטי. במצבים בהם אב מסרב לעבור בדיקת רקמות במסגרת תביעת אבהות לשם הוכחת אבהות, סירובו, בדרך כלל, ישמש לו לרועץ. שכן, סירובו זה יוכל לשמש כראייה נגדו, אלא אם כן, יוכל הוא להוכיח כי האישה קיימה בתקופות הרלוונטיות יחסי מין גם עם גברים אחרים.