ניהול תיקי גירושין בכללותם

לרבות ייצוג בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים הליכים בענייני מזונות, אחריות הורית (משמורת בעבר) ולרבות תיקי ניכור הורי, רכוש וכלל הנושאים הנובעים מעצם ניהולו של הליך גירושין – ככל וצדדים להליך גירושין לא צלחו את הליך יישוב הסכסוך ביחידות הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, או אז, יכול בעיקרון מי שנקט בהליך יישוב הסכסוך להגיש תביעותיו למי מהערכאות השונות (בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני) בתוך 15 ימים מיום שנסגר הליך יישוב הסכסוך. 

לרב, בהליך גירושין, התביעות הנפוצות אשר מוגשות למי מהערכאות השונות, הנן תביעות רכושיות, תביעות מזונות ילדים ומזונות אישה, תביעות בעניינם של קטינים ולרבות אחריות הורית וזמני שהות, אפוטרופסות בלעדית כלפי קטינים, תביעות ניכור הורי, תביעות גירושין, תביעות לשלום בית ותביעות כתובה.