ניהול תיקי ירושות וצוואות

לעיתים נוצרות מחלוקות בעניין צוואה של מנוח או מנוחה, עת אדם מרגיש שנושל מהירושה בצורה לא הוגנת כדוגמת "השפעה בלתי הוגנת" או חתימה על צוואה במצב דברים בו המנוח לא הבין על מה הוא חותם. התנגדות לצוואה מבוססת על עילות התנגדות אשר מפורטות בחוק הירושה אותה יש להגיש לרשם לענייני ירושה תחילה (אשר יעביר את ההליך לבית המשפט לענייני משפחה), כאשר הליך ההתנגדות מכונה לעיתים גם תביעה לביטול צו קיום צוואה. המטרה של הליכים אלו הנה למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה לה מתנגדים או אותה לא מקבלים. התנגדות שתתקבל למעשה תפסול את אותה צוואה ואז עיזבונו של אותו מנוח שביקשו את ביטול צוואתו, יתחלק בין יורשים, בהתאם להוראות חוק הירושה. את הליך ההתנגדות לצוואה או צו קיום צוואה ניתן להגיש רק לאחר הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה.

משרדינו מתמחה במתן שירות משפטי וייצוג בתחום מורכב זה של דיני המשפחה.