ניהול תיקי עיזבונות

אחד האמצעים לשמירת עיזבון הוא מינוי של מנהל עיזבון בין אם בהסכמת היורשים, בין אם ע"י בתי המשפט ובין אם על פי הוראה בצוואתו של מנוח. על עו"ד המתמנה לניהול עיזבון לאתר את כל נכסי העיזבון וכן לשלם את כלל חובות העיזבון ממסת הנכסים שאיתר ואז לחלק את יתרת העיזבון ליורשים על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה ותפקיד זה נעשה בכפוף להורות בית המשפט. היינו, על מנהל עיזבון לנהל את נכסי העיזבון, לשלם את חובות העיזבון ולבסוף לחלק את נכסי העיזבון תחת פיקוחו של בית המשפט.