בס"ד

סנקציות ננגד סרבני גט

על פי הדין העברי, טקס הגט, בהליך של גירושין, הנו טקס אשר עליו להתקיים בכפוף להסכמת הצדדים ולרצונם החופשי להתגרש. במידה ומי מהצדדים מסרב להתגרש (סרבנות גט), הרי שקיימת אפשרות על פי חוק, לסייע לכל אותם אלו אשר בן זוגם מסרב ליתן להם את הגט או לקבל מהם את הגט.

התופעה של סרבנות גט, מקורה לרב, ביצר הסחטנות של מי מהצדדים תוך ניסיון להשיג תוצאות טובות יותר בכל התביעות והעניינים הקשורים מעצם טיבם וטבעם בהליך של גירושין. באמצעות חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ'ה – 1995, ניתן להפעיל מספר סנקציות כנגד סרבן הגט. שכן, סנקציות אלו, מסייעות בהפעלת לחץ על אותו צד המסרב ליתן או לקבל את הגט. ניתן לעשות שימוש בחוק הנ"ל, רק לאחר שניתן פסק דין של גירושין בין אם המדובר בפסק דין המציע לצדדים להתגרש ובין אם המדובר בפסק דין המחייב את הצדדים להתגרש.

לעניין החוק כאמור, המסייע להוציא אל הפועל פסק דין של גירושין, יצוין כי, על מנת שניתן יהיה להפעיל חוק זה כנגד נשים המסרבות לקבל את הגט, יש לפנות אל נשיא בית הדין הרבני בבקשה לקבל את אישורו לעשות כן. למעשה, הסנקציות המנויות בחוק, הנם סנקציות אשר לרב, יפגעו בזכויותיו של סרבן הגט, באופן כזה, שלבסוף הוא יחליט כי אין הוא מעוניין להיחשב עוד כסרבן גט וכי יש לו יותר מה להפסיד מאשר להרוויח כתוצאה מההתבצרות בעמדתו שלא להתגרש.

כך למשל ניתן להוציא כנגד סרבן גט אשר לא ממלא אחר הוראותיו של פסק דין של גירושין, צו עיכוב יציאה מן הארץ, כן ניתן להורות לסרבן גט להפקיד את הדרכון שלו ולשלול את רישיון הנהיגה שלו. הסנקציות המנויות בחוק כאמור, הולכות ומחמירות, ככל שסרבן הגט מתבצר בעמדתו ומסרב למלא אחר פסק הדין של גירושין, עד כדי אפשרות להוצאת צו מאסר. יחד עם זאת, במידה וסרבני הגט ממשיכים להתבצר בעמדתם זו בניגוד לפסק דין של גירושין, הרי שקיימת אלטרנטיבה נוספת והנה הגשת תביעת פיצויים.

כן קיימת אופציה לפיה אישה אשר בעלה מסרב ליתן לה את הגט, תגיש תביעה בדבר מזונות מעוכבת. לאור האמור, דעו כי במידה והנכם מסורבי גט, הרי שיש לכם זכויות, אולם חשוב מאוד כי בטרם תפעלו למימוש זכויותיכם כאמור, תתייעצו עם עורך דין הבקיא בתחום של דיני משפחה, על מנת שזה יוכל להשיג בעבורכם את התוצאות המיוחלות לרבות את הגט המיוחל.