בס"ד

עילות גירושין מוכרות בדין בעברי

להלן אפרט בקצרה מספר דוגמאות בדבר אותן עילות גירושין המוכרות בדין, אשר במסגרתן, אולי ניתן יהיה אפילו לחייב את מי מהצדדים לתת את הגט או לקבלו. החובה לפרט עילות גירושין בכתב התביעה כאשר מי מהצדדים פותח בהליך של גירושין, לעיתים יכולה להקשות על אותו בן זוג אשר מעוניין לפתוח בהליך של גירושין מצד אחד וחושש מהפסד רכוש רב שצבר עם בן זוגו במהלך חיי הנישואין. כך למשל, כאשר הגבר מעוניין לפתוח בהליך של גירושין, הוא יחשוש מהחלטה בדבר חיובו בתשלום כתובה.

ברמה העקרונית, ככל שתביעה שתוגש בהליך של גירושין, תכיל בתוכה עילות גירושין מוכרות בדין, כך סיכוייה להתקבל גבוהה, ולהיפך. משכך, חשוב מאוד לבחון את נסיבות חיי הזוגיות שלכם, כך שניתן יהיה לדלות כמה שיותר פרטים בדבר עילות גירושין הקיימות לכם. עילות גירושין מוכרות בדין אשר אישה יכולה לטעון כנגד בעלה בהליך של גירושין :

  1. כאשר הבעל לא מקיים או מסרב לקיים יחסי אישות עם אשתו.
  2. כאשר הבעל אלים כלפי אשתו, בין אם אלימות מילולית, פיסית, כלכלית או מינית.
  3. כאשר הבעל הנו בעל מומים הגורמים לאישה סלידה ממנו או אף כאשר הבעל חולה במחלות שהינן מסוכנות ומדבקות. כמו כן, במידה והאישה ידעה על אותם מומים הקיימים לבעלה גם מלפני הנישואין, או אז לא תהא לה עילת גירושין מוצדקת כנגדו.
  4. כאשר הבעל הוא עקר ולא יכול להוליד עם אשתו ילדים, מעל עשר שנים של נישואין.

עילות גירושין מוכרות בדין אשר גבר יכול לטעון כנגד אשתו בהליך של גירושין :
1. כאשר האישה הנה עקרה ואינה יכולה ללדת ילדים לבעלה מעל לתקופה של עשר שנים.
2. כאשר אישה עוברת על דת משה וגורמת לבעלה להתנהג באופן שלא מכבד את הדת היהודית. למשל, כאשר אישה גורמת לבעלה לאכול חזיר, או מכשילה אותו מלקיים את חגי ישראל וכד'.
3. כאשר אישה עוברת על דת יהודית. כלומר, כאשר אישה משפילה את בעלה, או מתעללת בו נפשית.
4. כאשר אישה בוגדת בבעלה ולחילופין כאשר אישה מסרבת לקיים עם בעלה יחסי אישות.
5. כאשר הבעל גילה מומים אצל אשתו אשר היו קיימים אצלה עוד מלפני הנישואין אולם הוא גילה אותם רק לאחר הנישואין. כלומר, כאשר אישה הסתירה מבעלה מומים שהיו קיימים אצלה מלפני הנישואין, הרי שעילה כזו תיחשב לעילה מוכרת בדין בהליך של גירושין.

חשוב מאוד לציין, כי עילות בדבר חוסר התאמה או אהבה שהתפוגגה לא יתקבלו בבית הדין הרבני, בהליך של גירושין ולא יחשבו לצורך העניין כעילות גירושין מוכרות בדין.