עריכת הסכמים בין בני זוג

אחת הדרכים לסיים מערכת נישואין ו/או להסדיר יחסיי זוגיות, יחסי הורות וכד' הנה חתימה על הסכם. במצב דברים שבו ברצונכם להימנע מהליך משפטי בעת של פירוק התא המשפחתי ו/או להימנע מהליך משפטי ככל ובעתיד תחליטו לסיים מערכת נישואין ו/או מערכת זוגית כלשהי, יהא עליכם לפנות לעו"ד המתמחה בתחום המשפחה אשר יסייע בידיכם לערוך הסכם ראוי ומכבד בהתאם לדין ולפסיקה הרווחת.