בס"ד

פסק דין לגירושין

פסק דין גירושין, הנו החלטה של בית הדין הרבני (אשר לו סמכות שיפוט ייחודית בענייני גירושין של בני זוג יהודים), אשר לפיה, יוצא אפוא, כי על בני הזוג להתגרש זה מזו בגט פיטורין. כלומר, כאשר ניתן פסק דין גירושין, הרי שהמשמעות היא בעצם, שאותו פסק דין גירושין, מחייב את הצדדים להתגרש.

יחד עם זאת חשוב לציין, כי פסק דין של גירושין, המחייב את הצדדים להתגרש, עדיין לא אומר כי, הצדדים אכן יתגרשו. היינו, גירושין הנו הליך אשר בסופו של יום, אמור להתבצע רק מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי של הצדדים להתגרש זה מזו. שכן, הליך של גירושין, אשר מסתיים תוך כפייה על אחד הצדדים להתגרש בניגוד לרצונו, יכול לפגוע בכשרות של הגט.

פסק דין של גירושין, ניתן לפני מועד סידור הגט, ובאמצעותו יהיה על הצדדים לקבוע מועד לסידור גט. במצב דברים בו, ניתן פסק דין גירושין, ומי מהצדדים מסרב לפעול בהתאם להוראותיו של אותו פסק דין גירושין, או יותר נכון מסרב ליתן (הבעל) ו/או לקבל (האישה) את הגט, הרי שבהתאם לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ'ה – 1995 (להלן : "החוק"), ניתן להפעיל סנקציות כנגד אותו סרבן גט.

היינו, במידה ומי מהצדדים מסרב למלא אחר הוראותיו של פסק דין גירושין, תחילה ינסה בית הדין הרבני, לשכנע את אותו צד המסרב להתגרש, לעשות כן. במידה ובית הדין לא הצליח לשכנע את אותו צד המסרב להתגרש, לעשות כן, או אז יוכל בית הדין הרבני, בכפוף לבקשת הצד המעוניין בגירושין, להפעיל את סמכותו בהתאם לחוק, כאמור, ולהשתמש כנגד אותו סרבן גט, בסנקציות המפורטות בחוק על מנת שאלה ייגרמו לו לשנות את דעתו.

הסעדים הזמניים בהם יוכל להשתמש, בית הדין הרבני אשר נתן פסק דין גירושין, הנם למשל, צו עיכוב יציאה מן הארץ, שלילת חידוש דרכון, שלילת רישיון נהיגה, מאסר בפועל וכד'. לסיכום, פסק דין של גירושין, כאמור, הנו פסק דין, אשר יינתן על ידי בית הדין הרבני (שלו סמכות שיפוט ייחודית לדון בענייני גירושין), לאחר שזה האחרון נוכח להבין כי, סיכויי הצדדים להציל את מערכת הנישואין שלהם, הנה אפסית, וכן לאחר שמי מהצדדים הצליח להוכיח בפניו עילות גירושין מוכרות בדין העברי.

כמו כן, פסק דין של גירושין, הנו פסק דין המורה לצדדים להתגרש אומנם, אך הוא אינו יכול לחייבם לעשות כן, היות וטקס הגט עצמו חייב להיעשות מרצון חופשי ומתוך הסכמה. אולם יחד עם זאת, ניתן להפעיל כנגד מי שמסרב להתגרש בכפוף לפסק דין גירושין המורה לו לעשות כן, סנקציות אשר מנויות בחוק.

.