שירותי אימוץ

בכל הקשור לשירותי אימוץ, יצוין כי, משרד הרווחה מסייע לכל אותם אלו הרוצים לפנות להליך של אימוץ ועל כן הוא מפעיל מטעמו את השרות למען הילד המשמשת כזרוע מסייעת, במקרים בהם צד כזה או אחר פונה להליך של אימוץ.

בכפוף לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א – 1981 (להלן : "החוק"),  הרי שהשרות למען הילד, הוא הגוף אשר מוסמך לפעול מכוח החוק, בכל הקשור לאימוץ ושרות זה פועל כאמור, תחת פיקוחו של משרד הרווחה ומטעמו.

העיקרון המניע את השרות למען הילד, הנו טובתו של הילד והחשיבות הערכית בכל הקשור לזכויות של ילד לגדול בבית חם ואוהב וכן לגדול בבית קבע.

במצב דברים בו ילד לא יכול לקבל את מה שהוא אמור לקבל במסגרת המשפחתית הביולוגית שלו, הן מבחינה חומרית והן מבחינה נפשית (לעיתים אף במצב דברים בו הורי הילד פנו להליך של גירושין), או אז, תהיה התערבות של הרווחה, אשר יפעלו עבור אותו ילד, במטרה לקבל עבורו מבית משפט צו אימוץ ובמסגרת אותו צו להעבירו למשפחה אומנת אשר למעשה בסיומו של אותו הליך אימוץ תהפוך להיות משפחתו המאמצת.

למעשה, על בסיס עיקרון טובת הילד, השרות למען הילד פועל במטרה, לסייע לאותו ילד נזקק למצוא בית קבע, במסגרת ניהול הליך אימוץ.

השרות למען הילד, אשר במסגרת פעילותו, מסייע בהליכי אימוץ, פועל מול כמה סוגים של אוכלוסיות וביניהם כאלה אשר הביאו לעולם ילדים מחוץ למסגרת הנישואין ולא מסוגלים  (מסיבות כאלה ואחרות) לגדל את אותם ילדים.

הרציונאל העומד מאחורי הפעילות של השרות למען הילד בכל הקשור להליכי אימוץ, הנו כי, לכל ילד מגיעה הזכות לגדול בבית קבע שיספק לו את כלל צרכיו הן מהבחינה הנפשית והן מהבחינה החומרית.

השרות למען הילד, למעשה, בין יתר פועליו, מסייע לנשים אשר אינן יודעות האם למסור את ילדיו לאימוץ, כן השרות למען הילד מאבחן מצבים בהם יש למסור ילד למשפחה מאמצת תוך מתן ליווי והדרכה הן בטרם הוצאתו של צו אימוץ והן לאחר הוצאת צו אימוץ.

בנוסף, השרות למען הילד אף מפקח על הליכי אימוץ בין ארציים, היינו מפקח על הליכי אימוץ של ילדים מחו"ל.

המטרה העיקרית של השרות למען הילד, במסגרת פעילותו, בכל הקשור להליכי אימוץ, כאמור, הנה למעשה, לדאוג לרווחתו של ילד אשר זקוק לכך וכפועל יוצא לסייע בהליכי אימוץ של אותו ילד  ולמצוא לו משפחה מאמצת.

באותו הקשר, אף יצוין כי, באמצעות השרות למען הילד, ניתן לקבל סיוע באיתורם של הורים ביולוגיים.