אישה לא תוכל לרשת את בעלה על פי חוק הירושה למרות שהיא עדיין נשואה לו