בית המשפט דחה תביעה להפרת הבטחת נישואין לאחר 12 שנים של זוגיות