בית המשפט העליון ביטל פסק דין של בית הדין הרבני בגין אי החלת חזקת השיתוף