הופחתו מזונות קטינים למינימום על מנת לאפשר לאב לקיים מדור עצמאי משל עצמו