הסמכות לדון בתביעת הפחתת מזונות לערכאה שאישרה את הסכם הגירושין