בס"ד

קביעה בדבר הפחתת מזונות בשל ניכור הורי כלפי האב