דחיית בקשה למחיקת תביעות שהוגשו בבית הדין הרבני בנושא סמכות עניינית