דחיית בקשת רשות ערעור בעניין ביטול החלטה שניתנה במסגרת הליך ה"ט שם חייב בית המשפט הנכבד את הצד שכנגד לשלם ביטוח רכב