דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין בבית הדין הרבני שהוגשה כנגד לקוחת משרדנו