בס"ד

החלטה בעניין עיכוב ביצוע הוצאה זמנית של הקטינים ממשמורת האם ומינוי פסיכודיאנוסטן