בס"ד

עילות גירושין מוכרות בדין בעברי

להלן אפרט בקצרה מספר דוגמאות בדבר אותן עילות גירושין המוכרות בדין, אשר במסגרתן, אולי ניתן יהיה אפילו לחייב את מי מהצדדים לתת את הגט או לקבלו. החובה לפרט עילות גירושין בכתב התביעה כאשר מי מהצדדים פותח בהליך של גירושין, לעיתים יכולה להקשות על אותו בן זוג אשר מעוניין לפתוח בהליך של גירושין מצד אחד וחושש מהפסד […]