בס"ד

עילות גירושין מוכרות בדין בעברי

להלן אפרט בקצרה מספר דוגמאות בדבר אותן עילות גירושין המוכרות בדין, אשר במסגרתן, אולי ניתן יהיה אפילו לחייב את מי מהצדדים לתת את הגט או לקבלו. החובה לפרט עילות גירושין בכתב התביעה כאשר מי מהצדדים פותח בהליך של גירושין, לעיתים יכולה להקשות על אותו בן זוג אשר מעוניין לפתוח בהליך של גירושין מצד אחד וחושש מהפסד […]

משמעות כתובה במסגרת ניהול הליך גירושין

אחד העניינים אשר יידונו אף הם במסגרת ניהול הליך של גירושין, הנו עניין תשלום כתובה לאישה, במידה וישנן עילות מוכרות אשר יזכו אותה בתשלום זה על פי דין. למעשה, יצוין כי, המסמך הקרוי כתובה, הנו מסמך משפטי לכל דבר ועניין ואשר לו תוקף משפטי מחייב. היינו, המסמך המשפטי הקרוי כתובה ואשר ניתן לאישה במעמד החופה, הנו […]