פסקי דין

פסק דין בעניין קבלת התנגדות לצוואה

כבוד השופט בן ציון ברגר מבית המשפט לענייני משפחה בחיפה קבע בפסק דין כי יש לקבל את ההתנגדות לצוואה.

דחיית בקשת רשות ערעור בעניין ביטול החלטה שניתנה במסגרת הליך ה"ט שם חייב בית המשפט הנכבד את הצד שכנגד לשלם ביטוח רכב

בית המשפט הנכבד המחוזי בחיפה דחה בקשת רשות ערעור במסגרתה התבקש להורות על ביטול החלטה שניתנה במסגרת הליך ה"ט שעניינה חיוב הבעל בתשלום עבור ביטוח רכב (מקיף וחובה).

דחיית בקשת רשות ערעור שעניינה הפחתת מזונות כנגד לקוחת משרדנו

בית המשפט הנכבד המחוזי בחיפה דחה בקשת רשות ערעור שהוגשה כנגד לקוחת משרדנו שעניינה הפחתת מזונות.

 

פסק דין בעניין איזון זכויות סוציאליות של פרישה מוקדמת בגיל הפרישה הקבוע בחוק 67

כבוד השופט בן ציון ברגר מבית המשפט הנכבד לענייני משפחה בחיפה קבע כי אין להורות על חלוקה פנסיונית של פנסיה מוקדמת למרות שהצדדים חתמו על הסכם גירושין אשר נחתם וקיבל תוקף של פסק דין.

החלטה בעניין עיכוב ביצוע הוצאה זמנית של הקטינים ממשמורת האם ומינוי פסיכודיאנוסטן

כבוד השופט ניר זיתוני מבית המשפט הנכבד לענייני משפחה בקריות קבע כי יש לעכב החלטה בדבר הוצאה זמנית של ילדים ממשמורת לקוחת משרדינו, לאחר שהיתה מיוצגת ע"י עו"ד קודם והגיעה למשרדינו מבוהלת עם החלטה בדבר הוצאה זמנית של ילדיה ממשמורתה.

הגדלת מזונות בשל שינוי נסיבות מהותי

כבוד השופטת ליאת דהן חיון מבית המשפט הנכבד לענייני משפחה בקריות, קבעה כי דמי המזונות יוגדלו מסך של 4,000 ש"ח לסך של 5,850 ש"ח בשל שינוי נסיבות מהותי. במקרה דנן, שכרו של האב השתפר והוא הפחית את זמני השהות עם ילדיו.

דחיית ערעור בנושא חיוב כתובה

בית הדין הרבני הגדול הנכבד בירושלים דחה את ערעורו של הבעל אותו הגיש בגין פסק דין שניתן על ידי בית הדין הרבני האזורי בחיפה ולפיו הוא חויב בתשלום כתובה.

חיוב כתובה

בית הדין הרבני האזורי בחיפה חייב את הבעל בתשלום כתובה לאישתו (לקוחת משרדינו) חרף טענותיו בדבר מקח טעות בשל מום נסתר, בשל היות האישה מורדת, בשל תלונות שווא במשטרה ועוד.

חיוב סבים במזונות זמניים

בית המשפט הנכבד לענייני משפחה בקריות חייב סבים במזונות זמניים של נכדיהם.

דחיית תביעה להחזר הלוואה

בית המשפט הנכבד לענייני משפחה בראשון לציון דחה תביעה להחזר הלוואה של הוריי החתן כנגד כלתם.

דחיית תביעה שעניינה פירוק שיתוף בין יורשים

בית משפט השלום הנכבד בת"א קבע כי, יש להעביר תביעה לפירוק שיתוף של דירת יורשים לבית המשפט לענייני משפחה.

החלטה בדבר פסיקת מזונות אישה זמניים במסגרת בקשה לעיון מחדש

בית המשפט הנכבד לענייני משפחה בצפון, קבע כי, על הבעל לשלם לאישה מזונות אישה זמניים, במסגרת בקשה לעיון מחדש.

מזונות זמניים לילדי פונדקאות

בית המשפט הנכבד לענייני משפחה בחיפה נתן החלטה לפיה על האב לשלם את מזונות ילדיו, הגם שלטענתו יש לבטל את צו ההורות שניתן לאישתו, לנוכח העובדה שהיא אינה אימם הביולוגית וכי רק הוא האב הביולוגי.

החלטת בית משפט לענייני משפחה בנושא סמכות עניינית

בית המשפט הנכבד לענייני משפחה בקריות, דחה בקשות הבעל לשעבר לדחייה על הסף של תביעה למשמורת ולהעתקת מקום מגורים ותביעה להגדלת מזונות.

נדיר!!! מדור ספציפי לבעל כסעד של שלום בית

במסגרת בקשה לעיון מחדש בבקשת הבעל למתן צו למדור ספציפי בדירת מגוריי הצדדים (שעה שמחד האישה הגישה תביעת גירושין ומנגד הבעל הגיש תביעה לשלום בית), בית הדין הרבני האזורי הנכבד בחיפה קבע כי, יש ליתן לבעל מדור ספציפי בדירת מגורי הצדדים כסעד של שלום בית.

קביעה בדבר השלמת חוות דעת אקטוארית בנושא פערי השתכרות

במסגרת בקשת לקוחת משרדינו להשלמת חוו"ד אקטוארית בנושא פערי השתכרות במסגרת הליך של פירוק שיתוף בו נקט הבעל, קבע בית המשפט הנכבד כי, מבלי לקבוע מסמרות ועל מנת לקבל את תמונת המצב בקשר ל"מפה הכלכלית" של בני הזוג, יש לערוך חוו"ד אקטוארית משלימה בקשר עם פערי ההשתכרות של הצדדים (לטענת לקוחת משרדינו, הבעל הרוויח פי כמה וכמה ממנה).

דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין בבית הדין הרבני שהוגשה כנגד לקוחת משרדנו

כנגד לקוחת משרדנו הוגשה בבית הדין הרבני האזורי הנכבד בחיפה תביעה לביטול הסכם גירושין, בטענה שהוא לא היה כשיר לחתום על הסכם הגירושין והתביעה נדחתה.

דחיית בקשה למחיקת תביעות שהוגשו בבית הדין הרבני בנושא סמכות עניינית

בית הדין הרבני האזורי הנכבד בחיפה דחה בקשת אישה למחיקת תביעות בנושא מזונות ומשמורת אותן כרכה בתביעת הגירושין.

פסיקת פיצוי לידועה בציבור חרף הסכמי ממון

בית המשפט הנכבד לענייני משפחה בחיפה החליט לפצות ידועה בציבור על דרך האומדנא ובסכום של 180,000 ש"ח.